+48 865 80 06 info@diagnostic-med.pl

dla pacjenta

Przygotowanie do badania Tomografem Komputerowym – Pobierz plik

Przygotowanie do badania Rezonansem Magnetycznym – Pobierz plik

Przygotowanie do badania kolonografii – Pobierz plik

Oświadczenie przed badaniem RTG- TK dla kobiet nie będących w ciaży – Pobierz plik

Oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu / odmowie upoważnienia do uzyskiwania informacji / dokumentacji medycznej – Pobierz plik

Zgoda pacjenta na badanie tomografii komputerowej (TK) – Pobierz plik

Zgoda pacjenta na badanie rezonansem magnetycznym (MR) – Pobierz plik

Ankieta przed badaniem urografii – Pobierz plik

Ankieta przed badaniem urografii + zgoda na podanie środka kontrastowego – Pobierz plik

 

Druk skierowania MR – Pobierz plik

Upoważnienie do wydania dokumentacji – Pobierz plik

 

Ankieta anestezjologiczna dorosły – Pobierz plik

Ankieta anestezjologiczna dzieci – Pobierz plik

 

Formularz reklamacji – Pobierz plik

Rezygnacja z kolejki oczekujących na badanie w ramach NFZ – Pobierz plik